Projektid
Leader Eesti logo
Võru Partnerluskogu logo
Projekt "Tootmishoonete põrandate renoveerimine"
 
HUT Eesti OÜ on saanud "Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020" raames toetust 2017. aastal ettevõtluse meede 2, alameede "Väiketootmisetevõtete arendamine" 2.2 kaudu 3-etapilisele projektile "Tootmishoonete põrandate renoveerimine".
 

Projekti eesmärk ja tulemused:
Eeskätt töötingimuste parandamiseks ning seeläbi edasiseks tootlikkuse tõstmiseks ja ruumikasutuse parandamiseks renoveeritakse kõigi kolme tootmishoone põrandad. Seatud eesmärgi saavutamine aitab kaasa tootmisefektiivsusele – väheneb tootmise ajakulu, tagatakse parem tööjaotus, parandatakse oluliselt töötajate töötingimusi ja kasutatakse võimalikult arukalt ära kõigi tootmishoonete ruumiosad.

Avaleht Tooted Tehnoloogia Video Kontakt Asukoht